Odborný workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

rozvojmsp.cz > Konference & workshopy > Odborný workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

České Budějovice, 15. listopadu 2018

15. listopadu 2018 se v Českých Budějovicích uskutečnil první workshop se zaměřením na malé a střední podniky – současnost a vizi. Odborná náplň workshopu byla zajištěna řešitelským kolektivem a garanty za jednotlivé problémové oblasti. V úvodu akce byly představeny cíle a plánované výstupy a došlo k potvrzení nastavených způsobů řešení, odsouhlasení navržených výstupů z řešení a dojednání spolupráce a vzájemné propojenosti aktérů řešitelského kolektivu včetně jejich napojení na uživatelskou praxi. Odborného workshopu se zúčastnili řešitelé, aplikační garanti a uživatelská praxe. V průběhu všech vystoupení a před závěrem workshopu byl prostor pro diskuzi s účastníky workshopu a došlo k projednání jednotlivých návrhů řešení a postupů. Workshop byl uskutečněn v rámci projektu spolufinancovaným TA ČR „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, reg. č. TL01000349.

➲ Zápis z odborného workshopu