Konference & workshopy

rozvojmsp.cz > Konference & workshopy

Odborný workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

České Budějovice, 15. listopadu 2018

Odborná konference Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru

České Budějovice, 27. listopadu 2019

Praktický workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

České Budějovice, 10. září 2020

Praktická konference Malé a střední podniky – současnost a vize

České Budějovice, 19. listopadu 2020