Odborná konference Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru

rozvojmsp.cz > Konference & workshopy > Odborná konference Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru

České Budějovice, 27. listopadu 2019

Dne 27. listopadu 2019 se v Českých Budějovicích konala odborná konference na téma stabilizace a rozvoje malých a středních podniků ve venkovském prostoru. Konference se zúčastnili řešitelé projektu, aplikační garanti a zástupci podnikatelské praxe z kategorie malých a středních podniků. V průběhu konference byla vymezena problematika malých a středních podniků ve venkovském prostoru a byly identifikovány hlavní problematiky, které limitují jeho rozvoj. Současně byly prezentovány aktuální výsledky z řešení za jednotlivé problémové oblasti, na něž navazovala diskuze zahrnující podnětné návrhy přítomných zástupců podnikatelské sféry. Konference byla realizována v rámci projektu spolufinancovaným TA ČR „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, reg. č. TL01000349.

➲ Zápis z odborné konference