Praktický workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

rozvojmsp.cz > Konference & workshopy > Praktický workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

České Budějovice, 10. září 2020

Dne 10. září 2020 se v Českých Budějovicích uskutečnil druhý workshop zaměřený na malé a střední podniky – současnost a vizi. Účastníky praktického workshopu byli řešitelé z akademické obce, aplikační garanti a uživatelská praxe. Jednotliví řešitelé prezentovali za jimi garantované oblasti dosažené výsledky a způsob, jak tyto výsledky přenést do uživatelské praxe. Prostřednictvím diskuze byla získána zpětná vazba od pozdějších uživatelů výstupů a současně byly konzultovány praktické manuály z hlediska jejich úspěšného uplatnění v podnikové praxi. Workshop byl realizován v rámci projektu spolufinancovaným TA ČR „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, reg. č. TL01000349.

➲ Zápis z praktického workshopu