Praktická konference Malé a střední podniky – současnost a vize

rozvojmsp.cz > Konference & workshopy > Praktická konference Malé a střední podniky – současnost a vize

Dne 19. listopadu 2020 se uskutečnila druhá konference s praktickým zaměřením na ústřední projektové téma stabilizace a rozvoje malých a středních podniků ve venkovském prostoru. Náplní konference byla prezentace praktických výstupů z řešení projektu, způsobů, metod a postupů zavádění nových poznatků do uživatelské praxe a současně výměna názorů a připomínek k prezentovaným výsledkům z řešení a způsobům jejich implementace.  Byly předneseny příspěvky týkající se tématu stabilizace a rozvoje MSP ve venkovském prostoru a podpory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Za každý řešený problémový okruh proběhla diskuze mezi garanty okruhů, partnery projektu, podnikatelskými subjekty a dalšími účastníky konference. Konference byla realizována v rámci projektu spolufinancovaným TA ČR „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, reg. č. TL01000349.

➲ Zápis z praktické konference

➲ International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020)